buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee

學術活動 更多

2023/10/12
2023/12/18「2023北中南三地連線病例討論會」Q4 ► 台北場:台北喜來登大飯店B2壽廳 ► 台中場:台中金典酒店 13樓玫瑰2廳 ► 高雄場:高雄H2O水京棧酒店 2樓宴會廳B廳
2023/09/13
2023/07/10
2023/9/25「2023北中南三地連線病例討論會」Q3 台北場: 張榮發/台中場: 集思文心/高雄場: 蓮潭文教
bee
event-1
event-1
event-1