buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee
buterfly bee

學術活動 更多

2024/06/21
2023/12/29
【轉知】113/1/13「新生兒感染防治新進展」國際研討會 福容大飯店桃園機場捷運A8店(3樓芙蓉廳)
2023/10/12
2023/12/18「2023北中南三地連線病例討論會」Q4 ► 台北場:台北喜來登大飯店B2壽廳 ► 台中場:台中金典酒店 13樓玫瑰2廳 ► 高雄場:高雄H2O水京棧酒店 2樓宴會廳B廳
bee
event-1
event-1
event-1